W 1979r. na Festiwalu „Przyjaźń w Pieśni” w Poznaniu Chór zdobył nagrodę Ministra Kultury.  W tym czasie zespół współpracował z profesorem Stanisławem Krukowskim

W listopadzie 1978r. na XI Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” Chór zdobył nagrodę im. Wacława Lachmana, natomiast rok później na tym samym Festiwalu zdobył I nagrodę w kategorii chórów męskich.

W  marcu 1976r. Chór uczestniczył w nagraniu do płyty Veri-tonu pod tytułem „VENI CREATOR”.

W sierpniu 1974 r. Kameralny Chór Męski Cantilena uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polifonicznej „Guido d ‘Arezzo ” we Włoszech, podczas którego zajął. IV miejsce. W 1976 r. na tym samym festiwalu Chór  zdobył II nagrodę.