Słowa wdzięczności.

gala_065Piąta edycja Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Vratislavia Sacra" już za nami. Po raz kolejny dzięki pomocy wielu osób i współpracy z instytucjami oraz wolontariuszami, nasze przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.   Zarząd Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski "Cantilena" chciałby tą drogą złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do tego, że Festiwal odbył się na profesjonalnym poziomie. Nie byłoby tego Festiwalu, gdyby nie pomoc wielu instytucji, a przede wszystkim gdyby tak wiele osób nie ofiarowało swojej bezinteresownej pracy.

Zapewniając o wdzięczności i pamięci, w szczególności dziękujemy: Ks. Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu Instytucji Kultury ESK 2016, w osobach: Pani Agnieszce Franków-Żelazny - Kuratorowi ds. Muzyki Panu Jarosławowi Irzykowi Wrocławskiemu Oddziałowi "Gościa Niedzielnego", w osobie Pana Karola Białkowskiego - kierownika oddziału Redakcji "Radia Rodzina", w osobie ks. Cezarego Chwilczyńskiego - Dyrektora Radia Zarządowi Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Pani Marii Zawartko - Prezes Towarzystwa Rencie Piecyk Parafii pw NMP Królowej Pokoju w osobie Proboszcza o. Jerzego Dietricha Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w osobie Proboszcz ks. Zbigniewa Orda Parafii pw. Opieki św. Józefa w osobach: Proboszcza o.Krzysztofa Wesołowskiego OCD Duszpasterza akademickiego o. Krzysztofa Piskorza Pani Marzenie Mazur-Mirek - Prezesa Stowarzyszenia "Walka Duchowa" Parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu w osobie Proboszcza ks. Janusza Prejznera Panu Jarosławowi Nowakowi- za obsługę foto Pani Aldonie Olechno Dyrektorowi SP nr 28 Panu Janowi Śliwie Pani Annie Okurowskiej i wolontariuszom z Zespołu Szkół nr 3 „Daj siebie innym” : Aleksandrze Telesiewicz Natalii Włoszczyńskiej Katarzynie Flam Mateuszowi Małkowskiemu Aleksandrze Maciejewskiej Kami Grzesiek Adrianowi Kolos Przemysławowi Patyk Hubertowi Wach Bartłomiejowi Gnap Rafałowi Kuneckiemu Członkom Kameralnego Chóru Męskiego CANTILENA- a szczególnie Łukaszowi Betlewiczowi, Andrzejowi Kijewskiemu,Wiktorowi Nawratilowi, oraz Jerzemu Słociakowi za organizację Biura Festiwalowego. Zarząd Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski "Cantilena"