Sukces w Łodzi

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas odbywającego się dniach 15-16 listopada festiwalu CANTIO LODZIENSIS, Cantilena zajęła drugie miejsce w kategorii "Chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych"

Festiwal jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Głównym jego celem jest popularyzacja chóralistyki oraz literatury chóralnej polskiej i zagranicznej. Organizatorami CANTIO LODZIENSIS są: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Festiwal posiada formułę konkursu, a biorące w nim chóry i zespoły wokalne oceniane są przez Jury powołane przez organizatorów. Najlepsze chóry otrzymują nagrody i wyróżnienia. Przyznawana jest również nagroda specjalna - za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora łódzkiego. Festiwal Cantio Lodziensis

Fot. Mateusz Waszak