Nowy Zarząd Stowarzyszenia.

W wyniku przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Członków wyborów powołano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena.

W sklad zarządu wchodzą: Edward Koziarzewski, Michał Jarema, Maciej Rosiak, Artur Wróbel, Robert Maniak. Nowy zarząd wybrał spośród siebie prezesa oraz ustanowił następującą strukturę: Prezes zarządu - Artur Wróbel wiceprezes zarządu - Robert Maniak skarbnik - Edward Koziarzewski członek zarządu - bibliotekarz Maciej Rosiak członek zarządu - Michał Jarema