Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia Kameralny Chór Męski Cantilena zwołał na dzień 24.05.2012r. godz. 18,30 w Akademii Muzycznej we Wrocławiu Walne Zebranie Członków. Treść zawiadomienia każdy członek Stowarzyszenia otrzyma w przewidzianym terminie w zgodności ze statutem. Zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia i osób zaproszonych do aktywnego udziału w tym Zebraniu. Prezes Zarządu Edward Koziarzewski