Grand Prix i koncert galowy

Laureatem nagrody głównej II Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra został Stockholms Musicgymnasium Choir. Nagrodę w wysokości 4000 zł ufundował Prezydent Miasta Wrocławia, pan Rafał Dutkiewicz.

Protokół obrad jury festiwalu do wglądu tu: Zdjęcia z koncert galowego. Fot J. Nowak

Galeria:
Requiem Cherubiniego. fot J.Nowak