Nagrody rozdane!

Protokół Wyników I Wrocławskiego  Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra” 29.04-01.05.2011

Report on results of 1st International Wroclaw Choir Festival „Vratislavia Sacra” 29.04-01.05.2011

•    Dyplomy uczestnictwa Diplomas of Participation: „Birkenes Bygdekor” (Birkenes, Norwegia/Norway) „Soul Hunters Gospel Choir” (Katowice, Polska/Poland) „OPACAD” (Exideuil, Francja/France) Chór Akademicki „Con Passione” Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Warszawa, Polska/Poland) „Sine Nomine” (Ciechanów, Polska/Poland)  


•    Puchar dla najlepszego chóru zagranicznego ufundowany przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne” Cup for the best foreign choir „Post Scriptum” (Praga, Czechy/Czech Republic)


•    Nagroda dla Najlepszej dyrygentki ufundowana przez INSTYTUT KOSMETYCZNY Dr Irena Eris Prize for the best conductress : Agnieszka Tomaszek •    Nagroda dla Najlepszego dyrygenta ufundowana przez INSTYTUT KOSMETYCZNY Dr Irena Eris Prize for the best conductor: Tadeusz Eckert


•    Kategoria A - Chóry mieszane dorośli Category A – Mixed Choirs Adults III miejsce „Hejnał Mazańcowice” (Mazańcowice, Polska/Poland) II miejsce  „Vox Coelestis” Chór Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Rzeszów, Poland) I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii  Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, Polska/Poland)


•    Kategoria B - Chóry o głosach równych dorośli Category B – Equal Voices Choirs II miejsc e Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „LIRA”  (Warszawa, Polska/Poland)


•    Kategoria C - Chóry młodzieżowe Category C – Youth Choirs III miejsce Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach (Głubczyce, Poland) II miejsce ex aequo Zespół Wokalny „Rondo” (Wrocław, Polska/Poland) II  miejsce ex aequo Youth Cappella „Harmony” (Gatchina, Rosja/Russia) I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii  Jasnogórski Zespół Wokalny „Camerata” (Częstochowa, Polska/Poland)


•    Kategoria D - Chóry dziecięce Category D – Children’s Choirs III miejsce Dziecięcy Chór „Harmony” (Gatchina, Rosja/Russia) II miejsce Młodzieżowy Chór „Harmony” (Gatchina, Rosja/Russia)


•    Kategoria F -Muzyka Gospel &Negro Spirituals II miejsce „Post Scriptum” (Praga, Czechy/Czech Republic I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii  Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „LIRA”  (Warszawa, Polska/Poland)


•    GRAND PRIX w wysokości 4000,00 zł ufundowane przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza Grand Prix 4000 Polish Zloties founded by President of Wroclaw Rafał Dutkiewicz Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, Polska/Poland) JURY: Romuald Twardowski, Alla Yastrebova, Olga Tungal, Marcus Moszny, Artur Wróbel Galeria zdjęć z gali