Wykonanie Requiem Liszta

Ferenc Liszt 1811 - 2011 W tym roku obchodzona jest 200 rocznica urodzin Ferenca Liszta. Dlatego rok 2011 został ogłoszony rokiem Liszta. Bezpośrednio po roku Chopinowskim świat kultury przypomina innego wielkiego romantyka i jednocześnie przyjaciela Fryderyka. Ferenc Liszt to natchniony, charyzmatyczny wirtuoz fortepianu, genialny kompozytor porywających Rapsodii Węgierskich, nowatorskich Poematów Symfonicznych, Symfonii Faustowskiej, Symfonii Dantejskiej, wirtuozerskich utworów fortepianowych, transkrypcji fortepianowych symfonii Beethovena i Berlioza.

Był też Liszt przyjacielem Polaków i wielkim propagatorem kultury polskiej. Stworzył oratorium: „Legenda o św. Stanisławie”. Jest także autorem transkrypcji fortepianowych sześciu pieśni Fryderyka Chopina. W obchody roku Liszta wpisuje się także Cantilena, przygotowując na koncert finałowy I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Vratislavia Sacra pierwsze od lat wykonanie Requiem Ferenca Liszta. Utwór ten należy do mniej znanych dzieł Wielkiego Węgra. Napisał je w latach 1867 - 1871 roku i dedykował pamięci matki - Anny, córki - Blandiny i syna - Daniela. Dzieło to jest rzadko wykonywane i ma nieliczne nagrania płytowe. Tym niemniej jest bardzo interesujące pod względem artystycznym oraz z uwagi na nietypową obsadę wykonawczą, którą stanowią cztery solowe głosy męskie (tenor I, tenor II, baryton, bas), chór męski, organy oraz mały zespół instrumentalny (dwie trąbki, dwa puzony i kotły). Muzyka chóralna w ogóle należy do tej dziedziny twórczości Liszta, która długo czekała na swoje odkrycie. Powszechne uznanie miały jego osiągnięcia na polu twórczości fortepianowej. Muzykolodzy od dawna też byli zafascynowani lisztowską kolorystyką instrumentalną, dostrzegając w nim prawdziwego prekursora impresjonizmu. Podkreślali też epokowe znaczenie jego nowoczesnej i śmiałej harmoniki oraz odkrywczość formalną symfonii i poematów symfonicznych. Wszystko to pozostawiało niejako w cieniu dokonań tego kompozytora muzykę religijną i chóralną, a nie była to bynajmniej twórczość mało istotna, ani mniej obfita. Dorobek chóralny węgierskiego kompozytora jest bowiem bardzo bogaty, złożony i wielowymiarowy. W katalogach jego utworów wylicza się aż 65 kompozycji sakralnych. Formy chóralne uprawiał na przestrzeni całego swojego życia i już wczesne jego dzieła, jak oratoria święta Elżbieta czy Chrystus, jak i późne, jak Via Crucis - 14 stacji drogi krzyżowej, są wybitnymi osiągnięciami tego gatunku. Na grunt tej twórczości przeniósł Liszt te własne zdobycze, które cechują jego poematy, symfonie i utwory fortepianowe. Przełamał przez to akademicki schematyzm panujący wówczas w muzyce sakralnej. Trzeba również pamiętać, że ta część dorobku Liszta miała swoją nadrzędną motywację wypływającą z osobistych skłonności i zainteresowań sprawami wiary. Manifestacją tej wiary było przyjęcie przez Liszta w 1865 roku, w Rzymie, niższych święceń kapłańskich i przyodzianie sutanny. Z tego też powodu we Francji tytułowano Ferenca Liszta - monieur l’abbé. Requiem ferenca liszta powstawało w dwóch etapach. W latach 1867-1868, powstały części: Requiem Aeternam Dies Irae Ofertorium Sanctus Agus Dei Prawykonanie tych pierwszych pięciu części obyło się we Lwowie w 1869 roku. W drugim etapie, w roku 1871, powstała część ostatnia Libera Me. Ta dwuetapowość powstania odbija się w niejednolitości formy,  gdyż ostatnia część różni się pod względem stylistycznym od części poprzedzających. W całości jednak jest to jedno z najpiękniejszych dzieł muzyki sakralnej dające doskonały wyraz spokojnej, dostojnej i głębokiej medytacji nad głównymi sprawami egzystencji człowieka. Z okazji tego okrągłego jubileuszu 45 lecia Cantileny, a także gwoli upamiętnienia roku lisztowskiego, zespół przygotował wielkie dzieło Franciszka Liszta - Requiem. Kameralnemu Chórowi Męskiemu Cantilena towarzyszy Brass&drums Ensemble z PSM II st. Im. R. Bukowskiego we Wrocławiu oraz soliści: Mateusz Myrlak (tenor I), Szymon Rudzki (tenor II), David Beucher (baryton), Domink Kujawa (bas), Partię organów wykona Piotr Rojek. Całość poprowadzi dyrygent i kierownik artystyczny Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena – Artur Wróbel. Zapraszamy na koncert finałowy I Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej Vratislavia Sacra. Koncert odbędzie się 30 kwietnia 2011, o godzinie 19:00 w kościele pw NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu.