życzenia świąteczne


1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki, danymi sobie. Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości: 3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, tyle tysięcy lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą, I wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.