I Spotkania Muzyczne u Oblatów

Inauguracja cyklu Spotkania Muzyczne u Oblatów. Chcielibyśmy przezentować w tym cyklu chóry z Polski i w miarę możliwości zagraniczne z programem dostosowanym do cyklu roku liturgicznego. Pierwsze SPOTKANIA odbyły się – 21.11.1999, wystąpił Kameralny Chór Męski CANTILENA